KOUČING a MENTORING

Vysvetlenia pojmu kouč nájdete rôzne, napr. „Kouč je ten, kto …

pomôže človeku prehodiť výhybku

odhalí tvoj potenciál

sprevádza ťa k rozhodnutiu

pomôže ti budovať sebadôveru

si s tebou posvieti na tvoje priority

sa ťa cielene pýta

KOUČING

KOUČING – nie je terapia. Je to odborná metóda, ktorou si každý jeden z nás, či už je to pedagóg, riaditeľ firmy, majiteľ spoločnosti, minister, odborný špecialista, lekár, recepčná, študent, mamička na materskej dovolenke, môže zvýšiť kvalitu svojho života. Prostredníctvom koučingu sa naučíte efektívnejšie využiť svoj osobný potenciál, šetriť čas a energiu nato, čo skutočne chcete. Môžete žiť šťastnejší a naplnenejší život. Je to skvelé! Koučing si klienti často spájajú s poradenstvom, odporúčaniami, odbornou radou, mentoringom či terapiou. Nie je tomu celkom tak. Rovnako to nie je ani rozhovor pri káve s priateľkou.

 
 

Kouč nepotrebuje byť odborníkom v tej-ktorej oblasti. Práve naopak, je lepšie, ak o nej kouč vie málo. Kouč neradí, nesúdi, nehodnotí, nekontroluje. Kouč počúva, je prítomný, pýta sa, je sprievodcom pri odpovediach klienta, je partnerom na rozhovor.  S klientom pátrajú, ako by mohol v situácii konať. Koučing nerieši konanie tretích/iných osôb, ktoré by mali kvôli nám zmeniť postoj, správanie, názor či konanie. Hľadá spôsob, následne silu a zdroje k vykonaniu toho, čo naozaj chceme. A to, čo naozaj chceme, mnohokrát sami nevieme 😊 Za sprievodu kouča získate odpovede v kratšom čase a hlavne, VAŠE odpovede a pre VÁS. V procese koučingu pristupujem  ku každému klientovi prístupom, ktorý si nastavím podľa individuálneho zadania, potreby,  popisu situácie. Ponúknem mu možnosti, ktoré ho viac oslovia k preskúmaniu na danom stretnutí. Častokrát sa stáva, že klient chce na stretnutí riešiť tému z pracovnej oblasti, lebo potrebuje prijať dôležité rozhodnutie, no medzičasom sa udialo niečo pre neho vážnejšie v súkromnej oblasti, čo ho ťaží a blokuje v triezvom uvažovaní a vyhodnotení situácie v práci.

Najkrajšie sú pre mňa koučovacie rozhovory, na ktoré klient prichádza s istou záťažou, nespokojnosťou, no na záver odchádza s pokojom v duši, že je vlastne všetko v poriadku, iba sa zbytočne cyklil a nevidel východisko zo situácie. Venujem sa tejto oblasti aj preto, že sama viem, čo je možné koučingom dosiahnuť. Pochopiť a prijať najdoležitejší fakt, že ak prijmeme zodpovednosť za svoje rozhodnutia či konanie, nasleduje uvedomenie vlastnej sily a dokonalý pocit slobody. Vtedy sa vynárajú nové možnosti, sny a ciele, ktoré sú pre nás uveriteľné.

VŽDY MÁME MOŽNOSŤ VOĽBY. Nadávať a obviňovať iných, „kto za to či ono môže“, nás v živote neposunie bližšie k želanému cieľu.

MENTORING

MENTORING – je forma pomoci a rozvoja druhého človeka prostredníctvom zdieľania zdrojov, odborných znalostí, hodnôt, skúseností, perspektív a prístupov. Túto formu je pri koučingu možné využiť po vzájomnej dohode s klientom. Na základe skúseností, počas spoločne tráveného času môžeme premostiť aj k radám a tipom z praxe, a to v mojom prípade napr. :

z oblasti vedenia tímov

prípravy na pracovný pohovor z pozície uchádzača ako aj členky komisie

vystupovanie pred odbornou verejnosťou

efektívne plnenie zadaní, motivácia tímu

ženy v mužskom kolektíve

zameranie sa na cieľ

porovnanie systému vo verejnej a korporátnej sfére

v oblasti prípravy diaľnic a rýchlostných ciest

budovanie si dôvery aj sebadôvery, vlastných hraníc, ktoré sú tak dôležité

hľadanie rovnováhy medzi jednotlivými oblasťami, ktoré denne žijeme (rodina, práca, zdravie, hobby, priatelia, cestovanie…), a pod.

Ako si vybrať správneho kouča?

Podľa môjho názoru a skúseností, by ste s koučkou či mentorkou mali byť naladení na jednej vlne, mala by fungovať chémia. To znamená, jej hlas a prejav sú vám príjemné, vyžaruje pre vás príjemnú a živnú energiu, má skúsenosti v oblasti koučingu a mentoringu, ako aj v práci s rôznymi skupinami ľudí, s rôznymi charaktermi osôb, témami, situáciami. Prvé hodiny koučingu vám to určite pomôžu odhaliť. Spolupráca s koučom k dosiahnutiu zmeny môže trvať niekoľko mesiacov. Niekedy si klient potrebuje vyriešiť iba kľúčovú situáciu v aktuálnej životnej situácii. Väčšinou  to v ňom zanechá hlboký emočný odtlačok a využitie služieb kouča neskôr berie ako životný štýl. Dôležité je vzájomné vybudovanie si dôvery. Kouč verí v klientové schopnosti a podporuje ho.

Čo je pri koučingu cieľom a čo zažijete?

V prvom rade veľmi prínosný, cielený a obohacujúci rozhovor. Koučovací rozhovor je pre mnohých ľudí netypickým, pretože tam odznejú otázky a odpovede, ktoré ste pravdepodobne ešte nevyslovili nahlas, nikto vám ich doteraz nepoložil. Prioritne odhalíte to, čo je vo vás, pomocou čoho môžete dosiahnuť svoj cieľ, svoje zlepšenie, svoje rozhodnutie, ktoré budete schopný aj vykonať. Zodpovednosť za to, ako aj možnosť to meniť, máte vy vo svojich rukách z vlastných zdrojov. Čo ste schopný a ochotný urobiť vy, aby sa situácia zmenila? Prostredníctvom koučingu sa naučíte lepšie zvládať svoje emócie, zlepšiť komunikáciu či už v zamestnaní alebo aj doma, s deťmi, s partnerom, s rodičmi. Cieľom je zistiť, čo chcete, aj čo nechcete, ako to získať za kratší čas s menšou námahou a vynaloženou energiou. Pretože,

                           ČAS, JE NAJVZÁCNEJŠIA KOMODITA.

 
 

Často odhaľujeme odpovede na otázky ako:

Čo ti bráni danú vec urobiť?

Čo ťa brzdí pohnúť sa vpred?

Kým budeš, ak to urobíš?

Ako získaš odvahu?

Kvôli čomu si neveríš?

Čo urobíš ako prvé?

Ako sa ty oceníš?

Keď nie teraz, tak kedy?

Kouč je nestranným poslucháčom, ktorý vie zachytiť vaše úprimné najhlbšie myšlienky a úvahy. Častokrát si sami ani neuvedomujeme, že sme niečo vyslovili nahlas, že o tom rozmýšľame, a práve to môže byť to správne riešenie v danej chvíli pre nás, ktoré kouč zachytí. Zažite nové tzv. AHA momenty, uvedomenia, možno až zimomriavky z toho, čo vám prebehne mysľou.

Pracujem podľa etického kódexu a certifikácie ICF https://www.icf.sk/co-je-icf/eticky-kodex-icf

 
 
 

Certifikácia

CHCETE SA SO MNOU PORADIŤ?

Mám pre Vás pripravenú 20 min. konzultáciu ZDARMA, kde zistíme viac alebo možno priamo získate riešenie.