VYJEDNAJ SI SVOJE PODMIENKY

pod taktovkou expertky na strategickú komunikáciu, koučky a mentorky

VYJEDNAJ SI SVOJE PODMIENKY

pod taktovkou expertky na strategickú komunikáciu, koučky a mentorky

"Prístup je malá vec, ktorá robí veľké rozdiely ."
"Attitude is a little thing that makes a big difference."
Winston Churchill

vyjednaj si to, na čo máš právo
a získaj omnoho viac

Čo ti môžem ponúknuť

CHCETE SA SO MNOU PORADIŤ?

Mám pre Vás pripravenú 20 min. konzultáciu ZDARMA, kde zistíme viac alebo možno priamo získate riešenie.

KOUČING

prostredníctvom koučingu sa naučíte efektívnejšie využiť svoj osobný potenciál, šetriť čas a energiu nato, čo skutočne chcete. Jednoduchšie sa rozhodnúť a zistiť, čo je v danej chvíli pre vás podstatné. Otázky, ktoré vám väčšinou nikto nepoloží. Získate iný uhol pohľadu, vnímanie v širšom kontexte, jasnejšie v pracovnej aj súkromnej oblasti.

MENTORING

vyjednávala som podmienky v rôznych komunitách, obciach, verejných stretnutiach, na ministerskej a medzinárodnej úrovni, pri výkone manažérskych funkcií rôzneho zamerania. Témy ako viesť a motivovať tím, vysloviť a prijať spätnú väzbu, kde nachádzať čas a ako si stanoviť priority, sú moje obľúbené, tiež často opomínané uviesť do praxe.

Pre koho je to určené

GARANCIA

Posledné roky sa na mňa obracia množstvo ľudí s prosbou o pomoc pri príprave na pracovný pohovor, poskytnutie rady k zmene povolania či ako si vyjednať lepšie podmienky v súčasnej práci, zotrvať v nej alebo odísť. Využívam a spolieham sa pritom na svoj vrodený a rokmi vybudovaný pragmatizmus, 17- ročné medzinárodné skúsenosti prierezovo inštitúciami vo verejnom sektore ako aj korporátnym sektorom a samozrejme na pozitívnu spätnú väzbu klientov, čo považujem za garanciu v ďalšej svojej činnosti.

Vyjednávanie s inštitúciami

vyjednávala som podmienky v rôznych komunitách, obciach, verejných stretnutiach, na ministerskej a medzinárodnej úrovni, pri výkone manažérskych funkcií rôzneho zamerania

Pracovné pohovory

mám obojstrannú skúsenosť ako kandidátka, aj ako členka výberovej komisie pri absolvovaní množstva pracovných pohovoroch

Obchodný manažment

pôsobila som ako kupujúca či dodávateľka v pozicíi obchodnej manažérky

Personálna oblasť

zastrešovala som jednania vo veci personálnych výhod či riešenie medziľudských vzťahov, konflikty v tímoch

Zahraničie

v skupinách ľudí rôznych národností aj pri štúdiu a pôsobení v zahraničí, z pozície radového zamestnanca i manažéra, v úplne mužskom kolektíve riadiaceho manažmentu

Ženy pred návratom do práce

pomáham mamičkám po materskej dovolenke s prípravou na pracovné prostredie, so sebadôverou pri pracovných pohovoroch

CHCETE SA SO MNOU PORADIŤ?

Mám pre Vás pripravenú 20 min. konzultáciu ZDARMA, kde zistíme viac alebo možno priamo získate riešenie.